אתר המנדלות של
חוה בת-חיים ,אמנית ומאמנת
03-5604891 havabh@gmail.com
קורסים
קישורים
תמונות
על חוה בת חיים
מנדלות אצל ילדים
מנדלות באמנות פרה- היסטורית
המנדלה בבודהיזם
כיצד המנדלה מרפאה

© כל הזכויות שמורות לחוה בת-חיים, ציטוט ומובאות מרשימות אלה מותר בציון המקור בלבד

כיצד המנדלה מרפאה

המנדלה מרפאה על ידי העונג שהיא גורמת . אך רבים מאיתנו סובלים ממחסומים שאינם מאפשרים לעונג הזה להתקיים.

קיימת התאמה בין מבנה המנדלה למבנים בטבע. מוח האדם רגיש למבנים אלה מטבע בריאתו. התאמה זו מתבטאת על-ידי צורות גיאומטריות, פרופורציות והתמקדות במרכז. כוחה המרפא נובע מן ההתאמה ההרמונית שבין הצורות בצירוף המשמעויות הסמליות לאדם. ההתבוננות מעניקה לאדם חומר למחשבה ולהזדהות. הסדר של המנדלה מאפשר לאדם להתחבר ל"סדרי עולם" ועל-ידי כך להשיב לו את האיזון שהופר. בתהליך עשיית המנדלה ברישום או במתווה, האדם נתון להשפעתן של חוויות קינאסטתיות (תחושה – תנועה), להשפעתם המבורכת של הצבעים ולמרחבים תודעתיים אשר נגלים תוך כדי כך. המנדלה מרפאה בתהליך העשייה ובתהליך ההתבוננות בה .

כל הזכויות שמורות לחוה בת-חיים, ציטוט ומובאות מרשימות אלה מותר בציון המקור בלבד