אתר המנדלות של
חוה בת-חיים ,אמנית ומאמנת
03-5604891 havabh@gmail.com
קורסים
קישורים
תמונות
על חוה בת חיים
מנדלות אצל ילדים
מנדלות באמנות פרה- היסטורית
המנדלה בבודהיזם
כיצד המנדלה מרפאה

© כל הזכויות שמורות לחוה בת-חיים, ציטוט ומובאות מרשימות אלה מותר בציון המקור בלבד

מנדלות אצל ילדים

במחקר מקיף שיצא לאור ב-1967 (קלוג) התגלה שילדים קטנים מציירים מנדלות באופן טבעי ללא הנחיית מבוגרים. המנדלות מגילאים אלה העשויות ביד חופשית, מופיעות אצל כל ילד וילד ומשקפות את היסוד המארגן אשר קיים בטבע .

התבוננות מבעד למיקרוסקופ בתא יחיד ואופן התחלקותו נותנת את תמצית הדפוס המנדלי: מרכז, שהוא גרעין התא , התחלקות סימטרית לשניים בזיקה של "למעלה" ול"מטה" התחלקות נוספת בזיקה של "ימין" ו"שמאל" , והמשך התחלקות התא באופן סימטרי עם זיקה חזקה למה שנמצא "בפנים" ומה שנמצא "בחוץ" . אותם עקרונות נצפים במיקרואורגניזמים ובבעלי חיים ירודים.

המנדלה מופיעה אצל ילדים עם סיום ההזדקפות ואחרי רכישה מספקת של נסיון כאשר קיימת בשילות נאותה של שיווי המשקל .באותה עת יש גם תחילה של נפרדות והכרה ראשונית בתחושת "אני" . בשרבוטיהם יופיע קו אנכי (מלמעלה למטה)אשר ממרכזו יצא קו אחד ימינה וקו אחד שמאלה בטרם הכיר הילד את אלה כמושגים . את המבנה הזה הילד מקיף בקו תוחם מעוגל כלשהו. לעיתים קרובות יופיעו קוים רדיאניים סביב ההיקף זוהי המנדלה הראשונה . היא משקפת תהליכים גופניים ומנטליים והביטוי הגרפי שלה דומה בצורה מפתיעה לתמונה של חלוקת התא ולבעלי חיים ירודים. מצאתי לנכון לקבוע שציור המנדלה בילדות הוא אורגני, במובן שהוא קיים כצופן בתוכנת ההתפתחות של האדם באורח ביו-גנטי ולכך יש השלכות מרחיקות לכת ביחס לערכה העצום של המנדלה לכל אדם.

קרל יונג הגדיר את המנדלה כארכיטיפ וראה בה סמל אישי של האדם עבור ה"עצמי". הוא זיהה מנדלות בציורים של מטופליו שציירו בעקבות חלומותיהם ובכך למיטב הבנתו,השיבו לעצמם איזון שהופר . הוא היה חלוץ וראשון בהבנותיו המיוחדות ולא מיד התקבל אך רעיונותיו הטיפוליים חדרו בהיקף נרחב והציבור הפתוח לרעיונותיו הפילוסופיים הולך וגדל. המנדלה המופיעה בילדות ששורשיה הם אורגניים היא אם כן סמל ל"עצמי" ואפשר לומר שהיא בטוי גרפי לחיבור של גופ-נפש. ה'עצמי' הוא איכות נפשית שתפקידה לנהל את המאבקים בין חלקי האישיות השונים. היא מבוטאת על ידי סמלים שהאדם והחברה יוצרים לעצמם באופן אישי במשך שנים ובאופן חברתי במשך דורות רבים - השפה, מיתוסים וכד'.

המנדלה אם כן היא סמל הסמלים.
האדם הצעיר - הילד ,מתחיל עם מנדלה פשוטה אשר משקפת את הראשוניות הילדית ומסכמת את כלל המבנה הפסיכופיזי שלו. מכאן חשיבותה הגדולה לאדם , באשר עקב ההתפתחות המואצת בילדות הפרת האיזון היא דבר שבשיגרה ואין פלא שיש מנגנון מיוחד שתפקידו להשיב אותו והוא המנגנון האמנותי שהמנדלה היא אחד הכלים המשוכללים שלו. בעשורים האחרונים קשה למצוא מנדלות טבעיות מפותחות אצל ילדים עקב שיבושים של המנגנון האמנותי הטבעי. שיבושים אלה מתחוללים להערכתי כבר דורות רבים אך קיימת האצה חריפה בעשורים האחרונים עד כדי נזק אקולוגי-אנושי. המנדלה מופיעה בילדות אך איננה שייכת לילדים . היא שייכת לאדם המתפתח , שהילד הוא רק חלק קטן ממנו. המנדלה היא תופעת טבע מדהימה וצריך להציל אותה מהכחדה.

כל הזכויות שמורות לחוה בת-חיים, ציטוט ומובאות מרשימות אלה מותר בציון המקור בלבד